Tổng quát

Trong hơn hai thập kỷ, chúng ta đă chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ và trở nên vô cùng thông dụng của Internet toàn cầu với giao thức IPv4. Khởi đầu từ những mạng nghiên cứu nhỏ đă trở thành mạng Internet toàn cầu mạnh mẽ, to lớn, kết nối phi địa lư, phi khoảng cách, cùng với sự phát triển vũ băo của máy tính và công nghệ thông tin. Kết nối mạng đă trở nên nhanh hơn, mạnh hơn hàng ngàn lần thời kỳ ban đầu, cùng với sự đa dạng của công nghệ truyền dẫn, kết nối và dịch vụ cung cấp trên mạng. Khái niệm mạng thế hệ mới “Next Generation Network” xuất hiện với xu hướng hội nhập mạng viễn thông và Internet ngày càng trở nên rơ nét, nhằm cung cấp một nền tảng cơ sở hạ tầng duy nhất với đa dạng dịch vụ.
Trong bối cảnh phát triển của Internet, giao thức IPv4 với 32 bít địa chỉ vẫn tiếp tục được sử dụng, hiện đang phục vụ tốt cho hoạt động mạng toàn cầu. Tuy nhiên, IPv4 đă bộc lộ một số hạn chế, khiến những nhà nghiên cứu, những tổ chức tiêu chuẩn hóa chịu trách nhiệm về hoạt động mạng toàn cầu nhận thấy cần có sự phát triển lên một tầm cao hơn của giao thức Internet.
Trong phần 1, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc về IPv6, phiên bản mới của thủ tục Internet. Đây là phiên bản của giao thức Internet được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế của giao thức Internet IPv4 và bổ sung những tính năng mới cần thiết trong hoạt động và dịch vụ mạng thế hệ mới. Chúng tôi cũng chia sẻ với các bạn những địa chỉ, nguồn thông tin bạn có thể sử dụng để t́m hiểu thêm, cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ IPv6.